next event
search
Eén bond: wat betekent dat voor jou?Bron foto:

Eén bond: wat betekent dat voor jou?

Aug 30, 2023 Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe bond voor de vechtsport. Maar wat brengt het jou als sporter, sportschoolhouder, promotor of official? Vooral voordelen, is de verwachting.

Structuur

Er komt straks één bond voor het kickboksen, thaiboksen en MMA. Er komt een algemeen bestuur, met daaronder drie secties: kickboksen, thaiboksen, en mixed martial arts. Deze secties krijgen hun eigen bestuur en houden zich specifiek bezig met hun eigen tak van sport. Deze sectiebesturen krijgen hun eigen vertegenwoordiging in het algemeen bestuur. In de sectiebesturen zullen mensen plaatsnemen uit de vechtsportsector die de sporten dus goed kennen.

De bond en daarbinnen de secties gaan worden ondersteund door een bondsbureau dat de dagelijkse werkzaamheden zal uitvoeren.

De huidige officials van de convenantpartners gaan onderdeel uitmaken van deze nieuwe bond. Vooral bij de begeleiding van evenementen worden zij de gezichten van de nieuwe organisatie. Promotors kunnen nog steeds blijven werken met de officials waar ze altijd mee hebben samengewerkt. Het inschakelen van de officials en de administratieve afhandeling zal via de bond gaan verlopen.

 

Let op! Dit is een schets van de beoogde organisatie, deze staat nog niet vast. Er zullen elementen in gewijzigd worden, ook omdat de bond zelf gaat over de precieze invulling.

 

Keuzevrijheid
De huidige officialteams moeten in hun huidige samenstelling kunnen blijven werken, als zij dat willen. Officials die juist graag in wisselende samenstelling werken, kunnen dat ook aangeven. Promotors die graag met een bepaald officialteam werken, kunnen ook straks nog blijven werken met de officials van hun voorkeur, als zij beschikbaar zijn. Voor zowel officials als promotors wordt de keuzevrijheid maximaal en verandert er dus niet veel ten opzichte van de huidige situatie.

Eindelijk verzekering officials, ringartsen en sporters
Momenteel is er weinig tot niets geregeld rond de aansprakelijkheid van officials en ringartsen. Het is wachten op een ernstig ongeluk in de ring waarbij een official of ringarts aansprakelijk wordt gesteld, omdat hij of zij niet goed zou hebben ingegrepen. Als de aansprakelijkheid slecht geregeld is, kan dat levenslang gevolgen hebben. Dit voorkomen heeft de hoogste prioriteit. Als er één bond is kan er een collectieve aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. Naast deze verzekering is er een secundaire zorgverzekering voor sporters mogelijk. Als een sporter dan bij voorbeeld bij een revalidatie onvoldoende behandelingen in de eigen verzekering heeft, kan hier een beroep op worden gedaan.

Spelregels
In de afgelopen decennia hebben tientallen vechtsportorganisaties en promoties hun eigen spelregels opgesteld. Dit kwam de duidelijkheid niet ten goede. Zowel sporters als toeschouwers wisten te vaak niet welke regels precies golden. De nieuwe bond krijgt een arbitragecommissie van officials die per discipline (kickboksen, thaiboksen en mma) regels gaan vaststellen voor amateurs en voor profs. Bij de profs blijft maatwerk in overleg mogelijk. Door de zeggenschap neer te leggen bij een sterk orgaan van officials, voorkomen we dat officialteams door promotors tegen elkaar worden uitgespeeld om bijvoorbeeld kosten te drukken of bepaalde regels te hanteren. De bond zal bovendien voor alle officials kennisdagen organiseren. Daar kan iedereen ongeacht ‘bloedgroep’ elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

Meer support voor sporters
Erkenning door NOC*NSF heeft voor veel sporters voordelen. Net als bij elke andere sport kan nu ook voor de vechtsport een nationaal programma worden opgezet om toptalenten te ondersteunen. Topsportstatus betekent dat er meer mogelijkheden komen om kosten op te vangen en om een opleiding en wedstrijdprogramma te combineren. Maar ook ondersteuning van voedingsdeskundigen en specialistische krachttraining. Er kan ondersteuning komen voor deelname aan internationale toernooien. De selectie voor internationale toernooien kan beter plaatsvinden op sportieve kwaliteiten en minder afhankelijk worden van wie je kent en wat je zelf kan betalen. Hiervoor kan ook voor het eerst een echte landelijke ranking worden opgesteld, met behulp van het Fightpassport-systeem. Ook zal voor het eerst landelijk beleid komen om de vechtsport als breedtesport te promoten en toegankelijker te maken. Ook zal actief aansluiting gezocht worden bij het bewegingsonderwijs. Bovendien zal er steun komen voor de ontwikkeling van gehandicaptensport in onze sector.

Betaalbaarheid
Een belangrijk doel van de bond is om de sport zo toegankelijk mogelijk te maken. Als jeugdige sporter die meedoet aan evenementen met verschillende bonden die papieren ‘wedstrijdboekjes’ hanteren, ben je al gauw minimaal zo’n 50 à 60 euro per jaar kwijt. Het bedrag om lid te worden van de nieuwe bond zal lager zijn, en dat is dan de enige bond die je hoeft te betalen. Daarbij krijg je als lid veel voordelen die je nu niet hebt, zoals verzekering, een plaats in de ranking, korting op (vechtsport)producten van partners van de bond, alle informatie over de komende evenementen in Nederland, en nog veel meer.

Meer ruimte voor promotors
De erkenning door NOC*NSF versterkt de geloofwaardigheid en het vertrouwen in de vechtsport. Dit betekent dat gemeenten minder terughoudend zullen worden als iemand een evenement wil organiseren. Bij veel gemeenten is aansluiting bij NOC*NSF voorwaarde om in aanmerking te komen voor de zogeheten maatschappelijke tarieven voor de huur van accommodaties. Zaalhuur kan hierdoor voor de breedtesport goedkoper worden. En de commerciële promotors kunnen merken dat een erkende sport ook aantrekkelijker is voor grotere sponsors en voor meer media.

Sportschoolhouders
Als je als vechtsportschool met jouw pupillen wil meedoen aan wedstrijden en je wil zicht hebben op het volledige aanbod van evenementen, moet je momenteel eigenlijk contact houden met alle negen convenantpartners die evenementen begeleiden. Straks heb je één bond waarbij alle evenementen worden ondergebracht. Je hebt dus meteen volledig overzicht. Iedereen gaat werken met dezelfde spelregels, onder dezelfde voorwaarden, met één landelijke ranking. Je toptalenten krijgen meer ondersteuning. Wil je ook vechtsport voor mensen met een beperking aanbieden? Ook hier komt ondersteuning voor. Bovendien zal een bond waarin de hele vechtsport is verenigd een veel sterkere positie hebben richting politiek. Zo kan beter worden opgekomen voor de belangen van sportondernemers. Bijvoorbeeld als er gesproken wordt over compensatie van stijgende energiekosten, of rond zoiets als een coronacrisis. Ook zal een deel van de sportscholen in aanmerking gaan komen voor maatschappelijke huurtarieven van gemeenten, die een deel van de gemeenten hanteert voor sporten die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Nu al werken veel sportscholen met gemeenten en onderwijs samen in maatschappelijke projecten. Vanuit één bond kan hierbij meer ondersteuning worden geboden en kan dit makkelijker worden uitgebreid.

Start nieuwe bond
De verwachting is dat de nieuwe organisatie op 1 januari 2024 wordt opgericht. In de komende maanden wordt bepaald wanneer de nieuwe bond over de volle breedte operationeel zal worden. Promotors, matchmakers, officials, ringartsen, sportschoolhouders en sporters zullen bijtijds worden geïnformeerd over praktische veranderingen.

Toekomst VA
De VA zal als toezichthouder actief blijven. De bondstaken die de VA momenteel vervult omdat er nu nog geen bond is, worden straks overgedragen aan de bond. Dit gaat om het keurmerk voor vechtsportscholen, het Fightpassport en de licenties voor promotors en matchmakers. Een aantal commissies zal ook overgaan naar de nieuwe bond. Hetzelfde geldt voor de Sportersraad, de tuchtcommissie en het thema doping.
REACTIES